Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Historiek

 

DE MOLENZANGERS BRUGGE.
 
 
1970
 
De maatschappij werd opgericht op 8 augustus 1970. Met als lokaal de "Verloren Hoek" dat tot op heden nog steeds het lokaal is van onze maatschappij.
   
Het bestuur bestond uit de volgende personen, namelijk als voorzitter de heer Matthys Andre, als ondervoorzitter de heer Hilderson Romain, als secretaris de heer Wellekens Jean, als penningmeester de heer Alloo Gustaaf, als gewestafgevaardigde de heer Blondeel Romain en als commissarissen de heren Lahousse Francois en De Vos Guilliame.
Het bestuur veranderde over de jaren heen verschillende keer van samenstelling door allerhande omstandigheden. In 1981 bestond het bestuur uit de volgende personen, namelijk als voorzitter de heer Matthys Andre, als ondervoorzitter de heer Lahousse Francois, als secretaris de heer Vercruysse Roland, als penningmeester de heer Alloo Gustaaf, als gewestafgevaardigde de heer Lahousse
Francois en als commissarissen de heren Plovier Gilbert, Giraldo Johan en De Vos Marcel.
 
De zettingen gingen door op zaterdagnamiddag op het voetpad langs de blinde muur tussen de Rolweg en de Carmerstraat, de grote zettingen gingen toen door tussen de molens langs de Oostendse vaart. De jaarlijkse bijdrage als lid was in 1971 bepaalt op 50 frank en de prijs van een bondskaart was toen in die tijd bepaalt op 5 frank. De jaarlijkse bijdrage aan het AVIBO bedroeg de som van 100 frank. De vooruit waar er voor werd gespeeld was bepaalt op 200 frank plus de inleg voor grote zettingen en op 100 frank plus de inleg voor de kleine zettingen. Vanaf het seizoen 1972 werden de zettingen steeds langs de Brugse Vesten georganiseerd tussen de molens en dit na beslissing door de leden. In het jaar 1974 was de inleg per vogel bepaalt op 20 frank.
 
De eerste zetting ging door op 17 april 1971 met een deelname van 29 spelers. Er werden in dat jaar 21 zettingen gehouden met een totaal van 814 deelnemers, wat toch een zeer goed resultaat was voor een beginnende maatschappij. De personen die in het eerste jaar een titel hebben gespeeld zijn de volgende : de heer Blondeel Geert werd koning van de maatschappij, de heer Lahousse Francois werd gehuldigd als kampioen en de heer Plovier Roger werd kleine kampioen.
 
Tijdens een zetting geschonken door de heer Lahousse Francois die plaats vond op 11 juni 1973 mochten we zelfs de toenmalige burgemeester de heer Michel Van Maele en zijn schepenen ontvangen. De burgemeester heeft zelfs persoonlijk voor een vink plaats genomen tijdens de zetting, er waren 90 vogels aanwezig op die zetting. Er werd tijdens de nacht van 9 december 1973 een groot aantal vinken gestolen uit de volière van een trouw lid van onze maatschappij, namelijk 73 vogels. Deze zaak werd nooit opgehelderd.
 
Vanaf het jaar 1974 werd er een kampioenschap van Groot - Brugge ingericht en dit vond plaats langs de Brugse Vesten tussen de molens, deze eerste zetting met een aanwezigheid van 103 vogels kreeg als overwinnaar de heer Callebaut Roger die lid was van de Oeverzangers met 575 liedjes. Op 19 mei 1975 ging de zetting voor het kampioenschap van Groot — Brugge door aan de Vismarkt te Brugge en er waren 111 vogels aanwezig. De overwinnaar werd mevrouw Van Hessche Katrien met 608 liedjes.
 
Op 14 juni 1974 werd er ook een Superkampioenschap van het Nieuwsblad ingericht en dat over 3 zettingen in eigen maatschappij en l speciale zetting die doorging in het centrum van Brugge aan het wandelpad van het Zand en dit als toeristische attractie voor de stad Brugge. Er waren 84 deelnemers aan die speciale zetting.
 
Er werd vanaf het jaar 1977 een speciale zetting gehouden door onze maatschappij met medewerking van "De Nachtegaal" die vond plaats op zondag 7 augustus 1977 en er waren 33 vogels aanwezig op deze eerste zetting. Deze zetting ging ieder jaar door en dit op verschillende locaties door de jaren heen. De laatste keer vond deze zetting plaats in Sint - Jozef en deze zetting ging door op zondag l juli 2001 met maar 19 deelnemers in de reke. De organisatoren vonden dat zeer weinig en gingen de zetting niet meer organiseren in de komende jaren.
 
Vanaf het seizoen 1978 werd er ook een Drieverbond opgericht en dit met medewerking van de volgende maatschappijen, namelijk de Molenzangers uit Brugge, de Kruisvink uit Sint - Kruis en de Botvink uit Sijsele. Het Drieverbond kende in die jaren een goed succes, maar men stopte met die organisatie in het seizoen 1986.
 
In 1980 ging het Kampioenschap van Brugge en Ommeland voor de eerste maal door en dit op maandagnamiddag 26 mei 1980 op het wandelpad tussen de Kruispoort en de Dampoort langs de Brugse Vesten, de inleg voor deze zetting bedroeg 30 frank. Het Kampioenschap kreeg in het verloop van de jaren enkele andere locaties en de interesse verminderde jaar per jaar. In 1997 ging het Kampioenschap een laatste keer door en dit in het Olympiastadion te Sint — Andries.
 
In het seizoen 1982 werd er ook een tweedaagse vinkenzetting georganiseerd door de heer De Jonckheere Maurits. Deze zettingen gingen door aan het Gaston Roelandtsplein te Assebroek en dit op 11 en 20 juni. Deze zettingen waren in die tijd een enorm groot succes voor onze maatschappij, zowel qua opkomst naar deze fantastische zettingen als ook qua tombola die volledig werd gegeven door de heer De Jonckheere Maurits. Deze zettingen hebben enkele jaren na elkaar hun plaats gehad op de kalender, maar zijn toen ook van het toneel verdwenen om allerhande redenen.
 
Vanaf het seizoen 1986 ging er ook een zetting door georganiseerd door de school "Haverloo" en die ging door langs de muur van het kerkhof te Assebroek. De eerste keer waren er ongeveer 500 vogels aanwezig, wat een enorm groot succes was. Ieder jaar werd deze zetting terug georganiseerd met wisselend succes naar gelang het aantal vogels die aanwezig waren. Deze zetting ging nog door tot het seizoen 1994, waarna deze zetting eveneens van de kalender verdween.
 
Vanaf het seizoen 1990 werd er in de maatschappij ook gestart met het geven van een zetting om 6 uur 15 in de ochtend, de eerste keer dat het plaats vond was op zaterdag 16 juni 1990 en er waren 41 vogels aanwezig. Dat was een goed resultaat voor het vroege aanvangsuur. De volgende jaren was er een wisselend succes wat het aantal deelnemers betrof. Deze zetting vond voor de laatste keer plaats op zaterdag 15 juni 2002 met maar een twintigtal deelnemers meer.
 
We werden op zaterdag 22 september 1995 ontvangen op het Stadhuis van Brugge naar aanleiding van ons 25 jarig bestaan als maatschappij. We zijn vertrokken aan het lokaal in de namiddag met een paardentram. Op het Stadhuis zijn we ontvangen door de toenmalige Schepen van sport de heer Cardon, onze voorzitter kreeg dan een schaal van de stad Brugge als aandenken aan onze viering. Waarna deze viering werd afgesloten in de Gazelle met een gezellig samenzijn met onze leden en de toenmalige gewestvoorzitter, de heer Steyaert Willy.
  
Er werd door het gewest Brugge ook een schaal gegeven als aandenken voor het 25 jarige bestaan van de maatschappij en hopend op nog eens zovele mooie jaren, dat waren de woorden van de gewestleider.
 
Op maandag 17 juli 2000 konden we een zetting inrichten gegeven door de familie Vercamer en met medewerking van de Brugse Strangers. Deze zetting ging door in Houtave en was een enorm groot succes, er werden namelijk 188 vogels in de reke gebracht. Het daarop volgende jaar konden we 2 zettingen houden in Houtave, er waren telkens meer dan 100 vogels in de reke. We konden spijtig genoeg deze zettingen niet meer verder zetten wegens allerhande omstandigheden, wat een zeer spijtig voorval was wegens het enorm groot succes van deze zettingen.
 
Tijdens het seizoen 2004 werden er door onze maatschappij 27 zettingen ingericht, wat een totaal opleverde van 994 deelnemers. Dat is gemiddeld 37 vogels per zetting, dat is toch een zeer bevredigend resultaat voor onze maatschappij. De maatschappij bestaat nog altijd uit een veertigtal leden, maar de vergrijzing treedt snel op. Tijdens dat seizoen mochten we ons ook verheugen dat de heer Verhoestraete Joris op een goede vogel kon rekenen die in onze reke tijdens de 14 zaterdagzettingen 11 maal met de eerste plaats ging lopen en daarbij een gemiddelde van 735 liedjes liet noteren.
 
Tijdens het seizoen 2005 werd het hoogste getal ooit binnen onze maatschappij op het magische getal van 1000 liedjes gebracht en dit door vogel Gustje van De Vos Marcel.
 
Er werden in het seizoen 2006 nog 26 zettingen georganiseerd door onze maatschappij, waarop we een totaal van 973 vogels mochten verwelkomen. Dat is een gemiddelde van 37 vogels per zetting, daarmee zijn we tevreden want we kunnen ons gemiddelde nu toch al enkele jaren op een bijna gelijke hoogte houden. Wat een zeer goed resultaat is in de tijd waarin we nu vertoeven.
 
Tijdens het afgelopen seizoen mochten we terug een formidabele vogel wekelijks bewonderen en beluisteren tijdens onze zaterdag zettingen. Hij stond 12 maal in de reke en haalde tevens 12 maal de eerste plaats met een gemiddeld ven 793 liedjes per zetting en dit door vogel Gustje van ons lid De Vos Marcel. Deze vogel werd tijdens het seizoen tevens voor de 2 é maal gewestkampioen en kampioen van Groot-Brugge.
 
Voor het komende seizoen 2007 zal het bestuur uit de volgende personen bestaan, namelijk als voorzitter de heer Matthys Andre, als ondervoorzitter de heer Demuynck Odilon, als secretaris de heer Lagast Janick, als penningmeester de heer Demuynck Odilon, als gewestafgevaardigde de heer Lahousse Francois en als commissarissen de dames Vanhaecke Jeannine en Deprest Sandra en de heren Caestecker Eric en Van Hullebusch Daniel. We hopen op een goede samenwerking en een goede opkomst naar onze zettingen.
 
Er werden tijdens het seizoen 2007 nog 26 zettingen georganiseerd door onze maatschappij, daarop konden we een totaal van 930 liefhebbers verwelkomen. Dat is een gemiddelde van ongeveer 36 vogels per zetting. Daarmee zijn we de sterkste maatschappij uit Groot – Brugge. We hadden een daling van een 40 tal vogels tijdens onze zettingen, maar we zijn toch zeer tevreden met het resultaat rekening houdend met de vergrijzing van onze hobby.
 
 
De titel van koning en koningin werd voor de eerste maal binnen onze maatschappij gewonnen door hetzelfde gezin, namelijk Lagast Janick en Deprest Sandra. Het hoogste getal van het seizoen werd opgetekend door vogel Rappen van Deprest Sandra met 685 liedjes. Deze vogel kon ook de titel van kampioen van Groot – Brugge in de wacht slepen tijdens de zetting van 28 mei 2007 te Sint – Michiels, met een resultaat van 560 liedjes. Het is nu reeds de derde maal na elkaar dat er iemand van binnen onze maatschappij deze titel heeft veroverd.
Eerst werd deze veroverd door De Jonckheere Maurits en daarna door De Vos Marcel.
 
Er werden tijdens het seizoen 2008 nog 26 zettingen georganiseerd door onze maatschappij, daarop konden we een totaal van 854 liefhebbers verwelkomen. Dat is een gemiddelde van ongeveer 33 vogels per zetting. We hadden terug een daling van een 80 tal vogels tijdens onze zettingen, maar we zijn toch zeer tevreden met het resultaat rekening houdend met het slechte weer voor en tijdens enkele zettingen, zodat de liefhebbers niet af kwamen voor het zetten..
 
De titel van koning en koningin werd voor de tweede maal op rij binnen onze maatschappij gewonnen door hetzelfde gezin, namelijk Lagast Janick en Deprest Sandra. Het hoogste getal van het seizoen werd opgetekend door vogel Pivaljo van Eeckhout Alain met 735 liedjes. Voor de tweede maal op rij werd de titel van kampioen van Groot – Brugge in de wacht gesleept door vogel Rappen van Sandra Deprest tijdens de zetting van 2 mei 2008 te Assebroek, met een resultaat van 619 liedjes. Het is nu reeds de vierde maal na elkaar dat er iemand van binnen onze maatschappij deze titel heeft veroverd.
Eerst werd deze veroverd door De Jonckheere Maurits, daarna door De Vos Marcel en nu reeds 2 maal op rij door Deprest Sandra.
 
Er werden tijdens het seizoen 2009 nog 26 zettingen georganiseerd door onze maatschappij, daarop konden we een totaal van 910 liefhebbers verwelkomen. Dat is een gemiddelde van ongeveer 35 vogels per zetting. We hadden na enkele seizoenen terug een lichte stijging van ongeveer een 60 tal vogels tijdens onze zettingen, daar zijn we zeer tevreden mee en hopelijk kunnen we die trend het komende jaar aanhouden.
 
De titel van koning en koningin werd voor de derde maal op rij binnen onze maatschappij gewonnen door hetzelfde gezin, namelijk Lagast Janick en Deprest Sandra en daarmee zijn ze ons eerste keizerspaar.. Het hoogste getal van het seizoen werd opgetekend door vogel Rik van Dujardin Leon uit Kortemark met 676 liedjes. Voor de eerste keer kon vogel Tornado van Lagast Janick de titel van kampioen van Groot – Brugge in de wacht slepen tijdens de zetting van 6 juni 2009 ingericht door onze maatschappij, met een resultaat van 500 liedjes. Het is nu reeds het vijfde jaar na elkaar dat er iemand van binnen onze maatschappij deze titel heeft veroverd.
Eerst werd deze veroverd door De Jonckheere Maurits, daarna door De Vos Marcel, daarna tweemaal op rij door Deprest Sandra en nu door Lagast Janick. We hopen dat we dat nog enkele jaren kunnen volhouden, wat een bewijs is dat we goede vogels hebben binnen onze maatschappij.
 
We hebben dit jaar ook het spijtige overlijden gehad van onze lokaalhouder Stroobandt Kurt op een nog jonge leeftijd en dit na een slepende ziekte.
 
 
 
 
 
 
 
In ons 39 jarige bestaan hebben we toch al 5 maal een KEIZER — persoon die 3 jaar na elkaar de koningstitel in wacht weet te spelen met dezelfde vogel - in ons midden mogen verwelkomen, wat zeer moeilijk is om te verwezenlijken. Deze titel werd in de wacht gesleept door de volgende personen, namelijk de heer Duyck Patrick werd keizer in het seizoen 1981, de heer Devos Patrick werd keizer in het seizoen 1996, de heer Eeckhout Alois werd gekroond tot keizer in het seizoen 2003 en voor de eerste keer hebben we een KEIZERSPAAR kunnen huldigen in 2009.
Die eer werd in wacht gesleept door Deprest Sandra met vogel Rappen en door haar man Lagast Janick met vogel Tornado.
 
Voor het komende seizoen 2010 zal het bestuur uit de volgende personen bestaan, namelijk als voorzitter de heer Matthys Andre, als ondervoorzitter de heer Demuynck Odilon, als secretaris de heer Lagast Janick, als penningmeester de heer Demuynck Odilon, en als commissarissen de dames Vanhaecke Jeannine en Deprest Sandra en de heren Caestecker Eric en Lahousse Francois. We hopen op een goede samenwerking en een goede opkomst naar onze zettingen. Ook verwelkomen we onze nieuwe lokaalhouder de heer De Jaeghere Mike en hopelijk kunnen we komen tot een zeer goede samenwerking!
 
Het zal ook het jaar worden van ons 40 jarig bestaan als maatschappij en we hebben ook de eer om dit jaar de gewestzetting te mogen organiseren die zal plaats vinden op zondag 30 mei 2010 om 9 uur in Oedelem.